• Mon - Fri : 08:30 - 17:00
  • 0902 733 882
  • Tư vấn

Bảo Lãnh Định Cư Úc giải đáp thắc mắc

Giải đáp những thắc mắc hồ sơ Bảo lãnh định cư Úc

1. Thời hạn của visa đính hôn ( visa 300) có thời hạn bao lâu?

Visa 300 có thời giạn 9 tháng kể từ ngày cấp. Đương đơn phải nôp đơn xin visa tạm trú 820 sau khi đăng kết hôn và trong thời hạn visa.

2. Người bảo lãnh cần đáp ứng những điều kiện gì?

Người bảo lãnh đủ điều kiện đăng ký kết hôn

Người bảo lãnh chưa từng bảo lãnh quá 2 người trong quá khứ

3. Phí chính phủ của visa 300?

Đương đơn chính  : $ 7,715

Đương đơn đi kèm trên 18 tuổi: $ 3,860

Đương đơn phụ thuộc dưới 18 tuổi : $ 1,935

4. Thời gian chờ xét duyệt visa 300 trong bao lâu?

Thời gian chờ xét duyệt của visa 300 từ 10-12 tháng tùy vào số lượng hồ sơ và Bộ Di trú áp dụng tại thơi điểm xét duyệt

5. Người bảo lãnh định cư Úc có thể mở hồ bảo lãnh vợ/ chồng được bảo nhiêu lần?

Người bảo lãnh chỉ có thể mở hồ sơ tối đa 2 lần, và nếu mở lần thứ 3 thì phải đưa ra được nguyên nhân bắt buộc, ví dụ như cả 2 đã có con chung

6. Sau bao lâu sẽ được mở hồ sơ bảo lãnh tiếp theo?

Trước tiên, người bảo lãnh phải hoàn thành thủ tục ly hôn và sau 5 năm kể từ ngày mở hồ sơ cho người đầu tiên sẽ được phép nộp hồ sơ bảo lãnh thứ 2