• Mon - Fri : 08:30 - 17:00
  • 0902 733 882
  • Tư vấn

Chính Sách Nhập Cư Canada 2020

Chính Sách Nhập Cư Canada 2020 giữa cuộc chiến với Dịch bệnh Covid-19

Vào ngày 12/03/2020, Bộ trưởng Bộ Di Trú, Tị Nạn & Công Dân Canada (IRCC) đã chính thức công bố kế hoạch tiếp nhận người nhập cư vào Canada trong 3 năm 2020-2022. Mặc dù kế hoạch được đưa ra giữa thời điểm dịch bệnh lan rộng toàn thế giới, thế nhưng về lâu dài mọi việc vẫn phải tiếp diễn bình thường, và Canada sẽ vẫn nhắm tới mục tiêu chào đón khoảng 1 triệu người nhập cư trong vòng 3 năm tới.

Hiện nay, nhập cư chiếm 80% tỷ lệ tăng trưởng dân số Canada. Sự già hóa dân số dẫn đến thiếu hụt lực lượng lao động, tỉ lệ sinh thấp, chi phí các khoản trợ cấp xã hội dành cho người già ngày càng tăng, Canada cần phải dựa vào lực lượng lao động trẻ hơn để duy trì chi tiêu của chính phủ. Chính phủ Canada đã biến nhập cư thành một chính sách then chốt  để thu hút lực lượng lao động có tay nghề, học thức để giải quyết tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động.

Chính sách nhập cư Canada giữa cuộc Đại dịch Covid-19

Một số điểm nhấn của kế hoạch nhập cư Canada trong khung thời gian 3 năm (2020-2022) như sau:

1. Chỉ tiêu về tổng số người nhập cư trong 3 năm là 1.053.000 người và sẽ tăng đều đặn trong suốt 3 năm này:

2020: 341.000 người

2021: 351.000 người

2022: 361.000 người

2. Trong 4 diện nhập cư chính (Đoàn tụ gia đình, Tỵ nạn, Nhân đạo, Kinh tế) thì diện đóng góp vào việc phát triển Kinh tế vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất: 195.800 người trong tổng số 341.000 người.

3. Trong diện phát triển kinh tế thì tỷ trọng lớn nhất vẫn thuộc về Diện Tay Nghề Liên Bang (Express Entry): 91.800 người.

Con đường vào Canada với các cá nhân có trình độ chuyên môn, tiếng Anh, tuổi trẻ là rộng mở.

4. Những chương trình theo diện chỉ định của Tỉnh Bang (Thường được hiểu là các diện do Tỉnh Bang bảo lãnh – PNP) sẽ tăng đều đặn qua các năm. Diện doanh nhân định cư đầu tư nằm trong nhóm này: 67.800 người

Là mô hình thành công của chính phủ Canada. Hiện có đến 80% người nhập cư nước ngoài đến sinh sống tại các thành phố lớn nhất, dẫn đến việc Canada phải dành nhiều chi phí hơn để thúc đẩy kinh tế tại các thành phố nhỏ và khu vực nông thôn. Để khắc phục tình trạng trên, một số tỉnh bang và vùng lãnh thổ đã giới thiệu các nhánh PNP ở khu vực. Chính phủ liên bang đang bổ sung cho PNP với những nỗ lực bổ sung nhằm thúc đẩy sự phân phối rộng rãi hơn của những người nhập cư trên khắp Canada.

Cánh cửa vào Canada của các nhà đầu tư có kinh nghiệm quản lý, tài sản, tiếng Anh phù hợp luôn rộng mở tại nhiều tỉnh bang

5. Chương trình thí điểm cho 4 bang vùng Atlantic (AIPP) tiếp tục được duy trì ổn định, hướng đến việc trở thành chương trình ổn định lâu dài.

6. Các chương trình thí điểm mới mở (Caregivers, Agri-food, Rural & Northern Pilot) tiếp tục được triển khai và dần mở rộng.