• Mon - Fri : 08:30 - 17:00
  • 0902 733 882
  • Tư vấn

Chương Trình Định Cư Canada – Đề cử tỉnh bang cho Du Học Sinh

Chương Trình Định Cư Canada – Đề cử tỉnh bang cho Du Học Sinh

Các chương trình apply PR ( Permanent Residence ) cho du học sinh ở Canada thông qua các chương trình của tỉnh bang Provincial Nominee Programs (PNPs) ở Canada. Ngoại trừ Quebec.

1. Chương Trình Định Cư Canada – ONTARIO

https://www.ontario.ca/page/ontario-immigrant-nominee-program-oinp

– The Ontario Immigrant Nominee Program (OINP) là chương trình đề cử tỉnh bang cho các bạn đã tốt nghiệp với các khóa học chính ở đây và có job offer được apply dựa theo NOC (National Occupational Classification). Chủ doanh nghiệp thuê bạn phải xin LMIA (Labour Market Impact Assessment) là giấy phép tuyển lao động nước ngoài. Riêng bằng Master và PhD không cần job offer khi tốt nghiệp (vì trước khi nộp học những văng bằng này bạn phải có kinh nghiệm đi làm trước đó rồi).

– Được mệnh danh là bang của người giàu, Ontario là tỉnh bang chiếm dân số ở đông hơn 1 nửa địa bàn Canada. Đây là nơi tập trung về các cơ quan hành chính, doanh nghiệp với nhiều mảng dịch vụ chiếm nhiều ưu thế.

– Một lưu ý quan trọng là dù bạn có work permit 3 năm sau khi tốt nghiệp nhưng chương trình OINP chỉ chấp nhận khi bạn nộp trong khoảng thời gian không quá 2 năm từ lúc tốt nghiệp.

– Các chương trình bao gồm:

International student stream

International Master’s stream

International PhD stream

– Dưới đây là In-Demand Occupation lists cho Ontario

https://www.ontario.ca/page/oinp-employer-job-offer-demand-skills-stream?fbclid=IwAR2QhxHHclpNwtVvQ7n91ruWuJchuTBcKxmLk5Sp0ZNmQP6egDURh6w-mzY

2. Chương Trình Định Cư Canada – BRITISH COLUMBIA

https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C

– BC là tỉnh bang đứng thứ 2 về mặt dân số ở Canada. Chương trình đề cử tỉnh bang của BC sẽ liên kết trực tiếp với hệ thống Express Entry (EE) của liên bang Federal để xét PR cho những bạn có ý định ở dài hạn BC; do đó, tần suất xét hồ sơ nhanh hơn Ontario. Các chương trình bao gồm:

BC Provincial Nominee Program (BC PNP)

BC PNP – Skills Immigration ( Skilled Worker, Healthcare Professional, International GraduateInternational Post-Graduate, Entry Level and Semi-Skilled)

– In-demand occupations list cho BC:

https://www.workbc.ca/Labour-Market-Industry/High-Demand-Occupations.aspx?fbclid=IwAR2R_qx-j05MKx-pigpICj-5eL2v6g49BdTAmMHyKxYeXIhft-LSGWmU5RQ

3. Chương Trình Định Cư Canada – ALBERTA

https://www.alberta.ca/ainp.aspx

– Sinh viên tốt nghiệp ở Alberta và có Post Graduate Work Permit (PGWP) có thể nộp hồ sơ tham gia chương trình đề cử tỉnh bang Alberta.

– Ưu thế hơn các chương trình khác là bạn chỉ phải chứng minh mình có kinh nghiệm làm việc ở Alberta tối thiểu 6 tháng thay vì là 1 năm như các tỉnh bang khác, tuy nhiên, nghề làm việc phải liên quan với ngành bạn học.

– In-demand occupations list cho Alberta:

https://alis.alberta.ca/occinfo/occupations-in-alberta/occupations-in-demand/

4. Chương Trình Định Cư Canada – MANITOBA

https://www.immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/

– Chương trình the Manitoba Provincial Nominee Program (MPNP) là kênh giúp các bạn tìm PR dựa trên bằng cấp ở đó, nhưng phải nằm trong các NOC và có kinh nghiệm trên 6 tháng. Đặc biệt là các bạn tốt nghiệp và làm việc trong các ngành STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) sẽ được ưu tiên rất nhiều. Các bạn đang sống và học tập ở tỉnh bang ngoài Manitoba sẽ không apply được chương trình này.

– Các chương trình bao gồm:

Skilled Workers in Manitoba

Skilled Workers Overseas

– Dưới đây là các danh sách các ngành đang cần ở Manitoba (In-demand Occupations List)

https://www.immigratemanitoba.com/2019/05/16/in-demand-list-update-may-2019/?fbclid=IwAR3wy2-mpdm4ImlRLaMqKIJ1TLVN3emyzOIkqm1DpHTMiddz4z1AYKg-fa0

5. Chương Trình Định Cư Canada – SASKATCHEWAN

https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/immigrating-to-saskatchewan/saskatchewan-immigrant-nominee-program

Saskatchewan đưa ra chương trình the Saskatchewan Experience stream của the Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP) cho các bạn đã tốt nghiệp một trong các trường tại Canada.Tuy nhiên, tỉnh bang cũng đòi hỏi 6 tháng kinh nghiệm trở lên.

– In-demand occupation list cho Saskatchewan:

https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/immigrating-to-saskatchewan/saskatchewan-immigrant-nominee-program/applicants-international-skilled-workers/international-skilled-worker-occupations-in-demand

6. Chương Trình Định Cư Canada – NOVA SCOTIA

https://novascotiaimmigration.com/move-here/

Hiện tại the Nova Scotia Nominee Program (NSNP) có rất nhiều chương trình cho du học sinh đã tốt nghiệp.

– Tiêu biểu chính là 2 chương trình:

Nova Scotia Experience: Express Entry stream trong vòng 3 năm từ khi tốt nghiệp, tích lũy đủ 1 năm kinh nghiệm full-time ( hoặc part-time với số giờ tương đương ).

The NSNP International Graduate Entrepreneur: thì dành cho bạn nào đã tốt nghiệp và mua một business ở Nova Scotia có thể là tiệm bánh mì, café hay tiệm nail cũng được.

– In-demand occupations list cho Nova Scotia:

https://novascotiaimmigration.com/move-here/occupations-in-demand/

7. Chương Trình Định Cư Canada – NEW BRUNSWICK

https://www.welcomenb.ca/content/wel-bien/en/immigrating/content/HowToImmigrate/NBProvincialNomineeProgram.html

Chương trình The Express Entry Labour Market của the New Brunswick Provincial Nominee Program (NB PNP) chỉ dành cho các bạn tốt nghiệp và sinh sống tại New Brunswick.

Các chương trình bao gồm:

New Brunswick Provincial Nominee Program (NBPNP)

NB Skilled Worker stream

NB Express Entry stream

NB Entrepreneurial streams

8. Chương Trình Định Cư Canada – PEI

https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/office-immigration

Dân số chiếm tỷ lệ ít nhất trong tất cả tỉnh bang. Do dân số thưa thớt, thì tiềm lực lao động đang cần.

Chương trình định cư the Prince Edward Island Provincial Nominee Program (PEI PNP) ưu tiên cho các bạn phải tốt nghiệp tại một trong những trường ở đây, làm việc lâu dài ở đảo hoàng tử này.

Các chương trình bao gồm:

PEI Express Entry ( Federal Skilled Worker Program; Federal Skilled Trades Program; or Canadian Experience Class)

Atlantic Immigration Pilot (Atlantic Immigration Pilot – Designated Employers, Atlantic Immigration Pilot For Employers – Endorsement, Atlantic Immigration Pilot for Employers – Designation)

9. Chương Trình Định Cư Canada – NEW FOUNDLAND AND LABRADOR

https://www.gov.nl.ca/immigration/immigrating-to-newfoundland-and-labrador/provincial-nominee-program/overview/

New Foundland có chương trình The International Graduate của the Newfoundland and Labrador Provincial Nominee Program (NLPNP) chỉ dành cho bạn nào đã tốt nghiệp và có job ofer từ một employer ở Newfoundland and Labrador thôi. Các bạn tốt nghiệp từ các tỉnh bang khác cũng có thể nộp nhưng sẽ không được cộng điểm nhiều như các bạn đã từng tốt nghiệp ở đây trong chương trình the NLPNP Express Entry Skilled Worker.

Các chương trình bao gồm:

Express Entry EligibilityOpens in new window

Skilled Worker EligibilityOpens in new window

International Graduate Eligibility

Atlantic Immigration Pilot Program