• Mon - Fri : 08:30 - 17:00
 • 0902 733 882
 • Tư vấn

Chương Trình Định Cư & làm việc tại Canada ( AIPP)

Chương Trình  Định Cư & làm việc tại Canada ( AIPP)

( ATLANTIC IMMIGRATION PILOT PROGRAM )

 

 • Định nghĩa về chương trình AIPP

 

Chương trình định cư Canada diện tay nghề (Atlantic Immigration Pilot Program) Viết tắt là AIPP là chương trình vừa được Bộ Di Trú Canada công bố, nhằm tạo điều kiện cho công dân quốc tế , đặc biệt là đối tượng lao động tay nghề có cơ hội định cư. Chương trình định cư Canada diện tay nghề AIPP áp dụng cho 4 tỉnh:

 • Nova Scotia
 •  New Brunswick
 • Prince Edward Island
 • Newfoundland and Labrador

   2 .  Điều kiện tham gia chương trình

 • Yêu cầu về tuổi : từ 22 đến 55 tuổi
 • Sức khỏe tốt
 • Lý lịch tư pháp tốt
 • Học vấn : từ trung học phổ thông trở lên
 • Yêu cầu về tiếng Anh: trình độ ngoại ngữ Ielts General trên 4 ( cụ thể nghe 4.5, nói 4, đọc 3.5, viết 4 )
 • Có ít nhất một năm kinh nghiệm toàn thời gian trong 3 năm gần nhất về lĩnh vực ứng uyển.
 • Có khoản đảm bảo cuộc sống sau khi định cư: tối thiểu 3167 CAD/ người
 • Không có vốn đầu tư tại Canada.
 • Nhận được lời mời tuyển dụng từ các tỉnh tại khu vực Đại Tây Dương.
 • Có công ty bảo lãnh uy tín, có quyền bảo lãnh trên Canada, nằm trong danh sách Chính phủ chỉ định ( Designated Employer ).