• Mon - Fri : 08:30 - 17:00
  • 0902 733 882
  • Tư vấn

Định Cư Mỹ Diện K1 – Có nên đám cưới?

Định Cư Mỹ Diện K1 – Có nên làm đám cưới

Đám cưới và mở hồ sơ là hai việc làm hoàn toàn độc lập theo quy định luật Di trú. Nhưng hồ sơ mở theo diện nào tùy thuộc vào hồ sơ pháp lý được pháp luật công nhận.

Chúng tôi nhận rất nhiều câu hỏi với nội dung tương tự:

“Chúng tôi muốn tổ chức đám cưới trước tại Việt Nam, Nhưng muốn mở hồ sơ theo diện hôn phu hôn thê được không?”

“ Chúng tôi đám cưới rồi nhưng chưa đăng ký kết hôn thì có mở hồ sơ được không?”

Đám cưới là phong tục tạp quán của mỗi nước. Đây là buổi lễ thông báo đến gia đình, họ hàng , và những người bạn bè về việc thành hôn. Nó mang ý nghĩa về đời sống tinh thần.

Đăng ký kết hôn là sư công nhận cuộc hôn nhên trên pháp luật. Nếu 2 người làm lễ cưới và chung sông với nhau được sư công nhận của 2 bên gia đình nhưng trên pháp luật, 2 bạn không phải là vợ chồng, không có bất cứ sự ràng buộc pháp lý nào.

 

Nếu bạn tổ chức đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn để chuẩn bị cho việc mở hồ sơ định cư Mỹ theo diện K1. Bạn hoàn toàn có thể mở hồ sơ theo diện K1. Hình ảnh của đám cưới  có đầy đủ 2 bên gia đình, đó là bằng chứng mạnh. Nhưng bạn vẫn cần phải ĐKKH trong vòng 90 ngày sau khi đến Mỹ, việc tổ chức đám cưới tại Mỹ 2 không, đó là kế hoach của bạn. Nhưng bạn cần phải thống nhất với người bảo lãnh về tất các cái dự tính về tương lại để có thê trả lời những câu hỏi của viên chức: Tại sao bạn tổ chức đám cưới tại Việt Nam? Tại sao bạn không tổ chức tại Mỹ? Không có câu trả lời đúng/sai cho câu hỏi này, viên chức muốn biết về những việc đã xảy ra và những dự tính tương lai của bạn có nhất quán và hợp lí hay không?

Nếu bạn chưa đám cưới tại Việt Nam và chưa đăng ký kết hôn. Bạn vẫn có thể mở hồ sơ theo diện K1. Nhưng bạn nên biết rằng viên chức lãnh sự quán Mỹ tại quốc gia nào, sẽ học về phong tục tạp quán, truyền thống văn hóa. Nên đám hỏi rất quan trọng trong hồ sơ K1, nếu vì lý do nào đó bạn không tổ chức được buổi lễ này thì cũng đừng quá lo lắng. Bạn cần trình bày được lý do và chuẩn bị them các bằng chứng có thuyết phục hơn.

Đám cưới hay không ? Và mở hồ sơ theo diện hôn phu/hôn thê hay vợ chồng? Điều này còn tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi cặp đôi. Mỗi hồ sơ có hoàn cảnh khác nhau, vì thế thế mạnh và thế yếu cũng rất nhau. Tùy thuộc vào hoàn cảnh của đương đơn và người bảo lãnh cùng với ý kiến và hoàn cảnh của gia đình 2 bên để lựa chọn hình thức bảo lãnh phụ hợp nhất.