• Mon - Fri : 08:30 - 17:00
  • 0902 733 882
  • Tư vấn

Mẫu Đơn I-601 để xin ân xá thành công

Mẫu Đơn I-601 để xin cứu xét thành công

Cá nhân sẽ bị cấm nhập cảnh nếu đã từng có tiền án, khai gian, hoặc ở Mỹ bất hợp pháp trên 6 tháng. Mẫu đơn I-601 là đơn miễn trừ hình phạt cấm nhập cảnh này hay còn gọi là đơn xin ân xá được yêu cầu bởi Sở di trú hoặc Lãnh sự quán nếu xét thấy cá nhân hội đủ điều kiện để xin miễn.

Thông thường, công dân Việt Nam thường bị yêu cầu nộp mẫu đơn I-601 do vướng án tích trong quá khứ dù cho họ đã được cơ quan thẩm quyền xóa án tích. Để bộ I-601 được chấp thuận thì đương đơn của hồ sơ phải:

  1. Hội đủ điều kiện để được xin miễn cấm nhập cảnh
  2. Nếu đương đơn không được nhập cảnh để đoàn tụ thì sẽ gây ảnh hưởng đến thân nhân của họ ở Mỹ (gây ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe, giáo dục, tài chính, gia đình…)
  3. Đương đơn đáng được miễn (sự việc gây ra án tích trước kia không phải do cố ý, do hoàn cảnh, xã hội, gia đình, bị vu oan…)
  4. Chứng minh được rằng từ sau bị gây ra án tích trong quá khứ, đương đơn đã trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.
Mẫu đơn I-601 để xin cứu xét

I-601 là bộ đơn và hồ sơ để đương đơn có cơ hội xin sự nhân đạo, xin cứu xét từ Sở di trú để có thể đoàn tụ được với người thân. Đặc biệt, đối với những hồ sơ diện ba mẹ bảo lãnh (F3) hay anh chị em bảo lãnh (F4) thời gian chờ rất lâu từ 8-14 năm, thì việc làm sao để chuẩn bị tốt nhất cho bộ I-601 để thành công trong việc xin cứu xét là rất quan trọng. Ngoài việc chuẩn bị hồ sơ, đương đơn hoặc người đại diện thay phải thường xuyên liên hệ để hỏi thăm trong trường hợp thời gian chờ xét duyệt quá lâu.