• Mon - Fri : 08:30 - 17:00
 • 0902 733 882
 • Tư vấn

Visa Định cư Mỹ diện doanh nhân L1-A

Visa Định cư Mỹ diện doanh nhân L1-A

1. Visa L1-A là gì?

Là visa định cư tạm tại Mỹ dành cho doanh nhân/nhà quản lý cấp cao của một công ty bên ngoài nước Mỹ, sang Mỹ để điều hành chi nhánh/công ty con.

Visa L1-A cũng dành cho trường hợp một doanh nghiệp nước ngoài chưa có chi nhánh tại Mỹ, cần cử một quản lý cấp cao sang Mỹ để thành lập văn phòng, chi nhánh hoặc công ty con tại Mỹ.

Vợ/chồng và các con dưới 21 tuổi của đương đơn sẽ được cấp visa đi cùng.

Sau khi có visa L-1A, nếu thoả các điều kiện, nhà đầu tư và gia đình có thể nộp hồ sơ xin thẻ xanh vĩnh viễn thông qua chương trình định cư EB1-C.

2. Điều kiện

Đối với doanh nghiệp:

 • – Công ty tại Mỹ phải là công ty con/chi nhánh hoặc có mối quan hệ hội đủ tiêu chuẩn của chương trình với công ty mẹ tại Việt Nam.
 • – Công ty mẹ tại Việt Nam phải có quy mô và doanh thu đủ lớn để thành lập công ty con/chi nhánh tại Mỹ.
 • – Công ty con tại Mỹ phải có trụ sở văn phòng chính thức.
 • – Công ty con tại Mỹ phải chứng minh được việc đòi hỏi cần có sự quản lý của nhân sự cấp cao tại Việt Nam sang điều hành.
 • – Phải có kế hoạch kinh doanh khả thi.
 • – Đối với trường hợp thành lập công ty con mới tại  Mỹ: kế hoạch kinh doanh cần nêu rõ chiến lược và ý định kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh sẽ được Sở di trú xét duyệt, thông thường sẽ bao gồm những mục sau:
 • – Chiến lược kinh doanh: bán hàng, quảng cáo, đối tượng khách hàng…
 • – Hoạch định tài chính: giải trình kế hoạch sử dụng vốn, cân đối chi phí…
 • – Nhân sự: sơ đồ tổ chức công ty, số lượng nhân viên tuyển, mô tả công việc cho từng vị trí…

Đối với đương đơn

 • – Đang giữ vị trí quản lý cấp cao tại công ty mẹ ở Việt Nam ít nhất 1 năm trong vòng 3 năm trước khi nộp đơn
 • – Đủ năng lực, kinh nghiệm để sang Mỹ vận hành công ty con
 • – Đủ điều kiện về sức khỏe và lý lịch tư pháp

3. Quyền lợi

 • – Cả gia đình được tự do sinh sống, học tập, làm việc trong thời hạn của visa.
 • – Con cái dưới 21 tuổi được học tập miễn phí trường công
 • – Là bước đệm để nộp hồ sơ định cư theo chương trình EB1-C để nhận thẻ xanh 10 năm cho cả gia đình.

4. Thời gian xử lý hồ sơ: 3 tháng hoặc nhanh hơn

5. Thời hạn visa:

Đối với nhân sự quản lý cấp cao sang điều hành công ty con: thời hạn visa là 3 năm

Đối với nhân sự quản lý cấp cao sang thành lập công ty con: thời hạn visa là 1 năm

Có thể gia hạn visa thêm 2 năm, tổng thời gian tối đa được gia hạn visa là 7 năm.

6. Quy trình xử lý hồ sơ

 • – Chọn và thẩm định doanh nghiệp tại Mỹ
 • – Tiến hành thành lập công ty con tại Mỹ
 • – Công ty con thực hiện việc mua lại doanh nghiệp tại Mỹ đã thẩm định từ bước đầu tiên
 • – Nộp hồ sơ lên Sở di trú
 • – Phỏng vấn tại lãnh sự quán