• Mon - Fri : 08:30 - 17:00
  • 0902 733 882
  • Tư vấn

Visa Bảo Lãnh Định Cư Úc hôn phu hôn thê và kết hôn

Visa Bảo Lãnh Định Cư Úc diện hôn phu hôn thê và kết hôn

Định cư Úc theo diện kết hôn, bạn sẽ được sinh sống cùng với vợ/chồng, hôn thê và làm việc tại Úc lâu dài. Bạn sẽ được nhận mọi quyền lợi như một công dân hợp pháp. Định cư Úc Theo hình thức kết hôn sẽ có các loại visa như sau:

VISA 300 : VISA DIỆN HÔN PHU/HÔN THÊ

Loại visa này dành cho đương đơn nộp hồ sơ ngoài nước Úc, visa có thời hạn 9 tháng. Đương đơn và người bảo lãnh bắt buộc phải kết hôn trong vòng 9 tháng kể từ ngày đươc chấp thuận visa.

Sau khi đăng ký kết hôn, đương đơn phải nộp hồ sơ chuyển diện sang visa vợ chồng 820 trong vòng thời hạn 9 tháng của visa hôn phu /hôn thể kể từ ngày cấp

VISA 309/100 : VISA ĐỊNH CƯ THEO DIỆN HÔN NHÂN

Visa tạm trú 309  này cho phép đương đơn tạm trú tại Úc trong vòng 2 năm. Sau 2 năm,cuộc hôn nhân của bạn vẫn tiếp tục duy trì  thì được chuyển sang thường trú.

Visa thường trú 100: Sau 2 năm mối quan hệ của bạn vẫn duy trì thì bạn sẽ được cấp visa thường trú 100.

Lưu ý : Đương đơn phải nộp hồ sơ visa 100 cùng lúc với với thời gian nộp visa 309

VISA 820/801

Tương tự như visa 309 và visa 100 nhưng dành cho những đương đơn đang sinh sống tại Úc.