• Mon - Fri : 08:30 - 17:00
  • 0902 733 882
  • Tư vấn

Định cư Canada có cần Ielts?

Định cư Canada có cần Ielts?

Canada là một trong những đất nước đáng sống nhất trên thế giới. Nên nếu bạn đang lên kế hoạch cho việc học tập tại Canada thì chắc hẳn bạn cũng nghĩ đến việc tìm kiếm một công việc và định cư tại Canada, vấn đề bạn phải lên kế hoạch đầu tiên đó là ngôn ngữ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Tiêu chuẩn tiếng Anh định cư được xét đến là Ielts General.

Express Entry thường là cách định cư nhanh nhất với trình độ tay nghề cao, tùy vào trình độ của mỗi cá nhân sẽ lựa chọn một trong 3 chương trình sau:

Federal Skilled Worker Program ( tay nghề kỹ năng Liên bang)

Federal Skilled Trades Program ( Tay nghề nhóm thợ Liên bang)

Canadian  Experience  Class ( Chương trình kinh nghiệm làm việc  Liên Bang)

Tùy vào mỗi chương trình sẽ có yêu cầu khác nhau về trình độ Tiếng Anh. Và Ielts sẽ được đối chiếu thông qua thang điểm CLB ( Canadian language Benchmarks)

Federal Skilled Worker Program

Đối với các ứng viên đến từ Việt Nam_đất nước không sử dụng Tiếng Anh là ngôn ngữ chính,thì điểm tổng và điểm từng phần như sau:

Thang điểm CLB

Điểm từng phần Nghe Đọc Nói Viết
từ 5 trở lên 4 5.0 – 9.0 4.0 – 9.0 5.0 – 9.0

6.0

Federal Skilled Trades Program

Thang điểm CLB

Nghe Đọc Nói Viết

4

4.5 3.5 4.0

4.0

5

5.0 4.0 5.0

5.0

6

5.5 5.0 5.5

5.5

7

6.0 6.0 6.0

6.0

8

7.5 6.5 6.5

6.5

9

8.0 7.0 7.0

7.0

từ 10 trở lên 8.5 – 9.0 8.0 – 9.0 7.5 – 9.0

7.5 – 9.0

Canadian  Experience  Class

NOC

Thang điểm CLB Nghe Đọc Nói

Viết

A

từ 10 trở lên 8.5 – 9.0 8.0 – 9.0 7.5 – 9.0

7.5 – 9.0

A

9 8.0 7.0 7.0

7.0

A

8 7.5 6.5 6.5

6.5

A

7 6.0 6.0 6.0

6.0

B

6 5.5 5.0 5.5

5.5

B

5 5.0 4.0 5.0

5.0

Bên cạnh trình độ ngôn ngữ , bạn cần phải chứng mình trình độ học tập , tuổi tác, kinh nghiệm làm việc …. Để đủ điểm theo thang điểm của Express Entry.